Update 26 februari 2021:

 

Gemeente Mol investeert een aanzienlijk bedrag in onze club én heeft akkoord gegeven voor een renteloze lening.

Dankzij deze bijdrage kunnen we naast de aanleg van de 5 padel terreinen, ook investeren in de tennisinfrastructuur

om de verdere uitbating te verzekeren en veilig te stellen voor de toekomst.

In afwachting van de omgevingsvergunning, willen we onze plannen voor 2021 al uit de doeken doen:

 maart 2021  Nieuwe blokhut voor opslag gravel en sproei installatie outdoor terreinen tennis
 Verwijderen en plaatsen hekwerk rond padelterreinen en outdoor tennis terreinen 7 tot 9
 Start grondwerken padel terreinen en bijkomende parking vooraan
 Plaatsen verlichting outdoor tennis terreinen 1 & 2
 Vervangen verlichting outdoor tennis terreinen 3 t.e.m. 6
 april 2021  Start asfaltering en opbouw padel terreinen
 Herstellen dakgoten tennishal
   Installatie buiten sanitair
mei 2021  Afwerken padel terreinen
   Vervanging poorten tennishal
zomer 2021  Vervanging mazoutketel door aardgas
oktober/november 2021  Aanleg groenvoorzieningen padel

 

In maart en april kunnen deze werken enige hinder met zich meebrengen. 

We vragen dan ook uw geduld en rekenen op jullie begrip.

 gemeente moltuinhuis

 Field in de sneeuw

Update 13 februari 2021:

Koning winter gooit roet in onze bouwplanning...

Onze aannemer heeft laten weten dat er door de vrieskoude enkele weken vertraging zal zijn voor de plaatsing van de terreinen.

We schuiven een maandje op en hopen jullie begin mei te verwelkomen op onze gloednieuwe padelpleinen!

 

Update 29 januari 2021:

Goed nieuws! Onze bouwaanvraag/omgevingsvergunning is gisteren ontvankelijk verklaard door de gemeente Mol!  Nu moeten we wachten op de externe adviezen van Natuur en Bos, brandweer en Wegen & Verkeer.  Hiervoor hebben ze 30 dagen de tijd...

Opnieuw wachten dus!

 

 

 

 

Beste Field’er,  leuk dat je interesse hebt in Padel.

Begin oktober zijn we vol enthousiasme en volle moed in het padel avontuur gedoken.  We hadden de intentie om 6 padel terreinen aan te leggen op Field.

Naast plein 1 ligt nog een groot braakliggend terrein wat ons de ideale locatie leek voor deze uitbreidingen.  

Bij navraag bij de gemeente werd ons enthousiasme al direct getemperd. 

De voorgestelde locatie valt binnen het PRUP Sunparks. Dat betekent dat de voorschriften in dit PRUP gevolgd moeten worden: zone voor landschapsparking en groenbuffer.

De voorschriften van deze zone bepalen dat er hier geen velden kunnen worden aangelegd. Deze zone is enkel bestemd voor de aanleg van parking i.f.v. de recreatieve voorzieningen en het oprichten van kleinschalige constructies i.f.v. het beheer van het parkeerdomein.  

Over naar plan B…. Naast plein 9 ligt er een mini-bosje, wat wel als recreatiezone is ingekleurd.

Na veel meten, wikken en wegen hebben we besloten om het padel-avontuur hier verder te zetten.  

Geen 6 terreinen zoals origineel gedacht, maar 5!

4 pleinen achter elkaar en 1 panoramisch plein voor de tennishal.  

Ondertussen is de aannemer gekozen en werken we zeer hard om de nodige vergunningen en subsidies aan te vragen.  

Begin februari hopen we met de grondwerken te starten.  

1 april 2021 is vooropgesteld als opleverdatum. 

Het zal een race tegen de tijd worden, maar het resultaat dat we voor ogen hebben, mag er wezen!  

 IMG 2056 Medium