TCField logo 2021

 clubreglement

 

Knipsel

Tennis :

1) Het zomerseizoen loopt van 1 april of vanaf de dag dat de terreinen in orde zijn tot 1 november, of tot ze niet meer bespeelbaar zijn door weersomstandigheden. Het winterseizoen loopt vanaf de 1e maandag van september tot het laatste weekend van maart. Er kan dagelijks gespeeld worden vanaf 09.30h tot 23.30h.

2) Elk clublid kan maximaal driemaal per zomerseizoen een genodigde meebrengen. Voor de aanvang van de wedstrijd dient 5 € betaald te worden aan de bar. Indien twee niet-leden meespelen bij een dubbelspel dient 10 € betaald te worden.

3) Niet-clubleden kunnen maximaal drie keer per seizoen als genodigde spelen.

4) De punten 2 en 3 gelden eveneens voor de jeugdleden. Alleen is het gebruik van het terrein voor de genodigde gratis op voorwaarde dat de genodigde niet ouder is dan 16 jaar.

5) Leden die tijdens de zomer binnen wensen te spelen omdat de buitenterreinen niet bespeelbaar zijn of bij regenweer, betalen 8 € / uur / plein aan de club.
6) Toeschouwers zijn niet toegelaten op de terreinen.
7) Enkel tennisschoenen zonder noppen zijn toegelaten. Elk ander schoeisel wordt uitgesloten.
8) Na elke speelbeurt dient het terrein in onberispelijke staat te worden achtergelaten. Het terrein dient geveegd te worden met de beschikbare sleepnetten en volgens de voorschriften. Afval deponeren we in de voorziene afvalbakken.
9) Regeling van de speelbeurten:

 • Elke speelbeurt duurt 1 uur bij enkelspel en maximaal 2 uur bij dubbelspel.
 • Reservaties verlopen enkel via het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen, waardoor duidelijk alle namen van de spelers vermeld worden en de betaling (indien nodig) doorgevoerd wordt. 
 • Reserveren onder een andere naam is niet toegelaten.
 • Elk clublid mag outdoor na 18.30 uur slechts éénmaal in het reservatieschema staan. Een nieuwe reservatie kan slechts gebeuren na het beëindigen van een ingeboekte speelbeurt. Indoor is de reservatie voor alle leden onbeperkt mits betaling en reservatie via het Tennis Vlaanderen reservatiesysteem.
 • Jeugdleden (tot en met het jaar dat men 16 wordt) kunnen outdoor spelen tot 18.30 uur. Na 18.30h kan indien zij samenspelen met een volwassene. Reservering alleen telefonisch of ter plaatse.
 • De beheerraad kan op voorhand terreinen reserveren voor interclubwedstrijden, tornooien en clubactiviteiten, deze heeft steeds voorrang op alle andere reservaties.
 • De beheerraad heeft de bevoegdheid om reserveringen te schrappen die niet conform deze regeling verlopen.
 • Indien je om een of andere reden niet kunt spelen op het gereserveerde uur, dient men dit zo snel mogelijk te annuleren zodat andere spelers nog de gelegenheid krijgen om het terrein te reserveren. Bij annuleringen tot 24 uur voor de geplande aanvang, zullen de credits teruggestort worden op je Tennis Vlaanderen

10) De beheerraad is bevoegd om sancties op te leggen aan de leden die het clubreglement niet respecteren.
11) De beheerraad is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De leden zijn verzekerd via een gemeenschappelijke polis bij Tennis Vlaanderen. Aangifte van een ongeval dient binnen de 24 uur online te gebeuren via deze link

Padel :

 • Padel kan gespeeld worden het hele jaar rond. Er kan gespeeld worden vanaf 09.00h tot 23:00h.
 • Elk clublid kan gasten uitnodigen, zij betalen het niet-leden tarief. Elke reservatie en betaling verloopt via het Padel Vlaanderen reservatiesysteem. Hetzij via www.tennisenpadelvlaanderen.be/padel, hetzij via de Tennis en Padel Vlaanderen applicatie.
 • Toeschouwers zijn niet toegelaten op de terreinen.
 • Enkel padelschoenen, of tennisschoenen zonder noppen zijn toegelaten.
 • Na elke speelbeurt dient het terrein in onberispelijke staat te worden achtergelaten. Afval deponeren we in de voorziene afvalbakken.
 • Regeling van de speelbeurten:
  • Elke speelbeurt duurt 1,5 uur.
  • Reservaties verlopen via het reservatiesysteem van Padel Vlaanderen, waardoor duidelijk alle namen van de spelers vermeld worden.
  • Reserveren onder een andere naam is niet toegelaten.
  • Als padellid heb je volgende reservatierechten:
   • Maximumaantal gelijktijdige reservaties mogelijk: 4
   • Reserveren mogelijk vanaf 3 weken op voorhand
   • Annuleren (met terugbetaling) mogelijk tot 90 minuten voor aanvang
   • Enkelreservaties zijn mogelijk voor 18u
  • Als je om een of andere reden niet kunt spelen op het gereserveerde uur, dient men dit zo snel mogelijk te annuleren zodat andere spelers nog de gelegenheid krijgen om het terrein te reserveren.
  • De beheerraad kan op voorhand terreinen reserveren voor interclubwedstrijden, tornooien en clubactiviteiten, deze heeft steeds voorrang op alle andere reservaties.
  • De beheerraad heeft de bevoegdheid om reserveringen te schrappen die niet conform deze regeling verlopen.
  • De beheerraad is bevoegd om sancties op te leggen aan de leden die het clubreglement niet respecteren.
  • De beheerraad is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De leden zijn verzekerd via een gemeenschappelijke polis bij Tennis en Padel Vlaanderen. Aangifte van een ongeval dient binnen de 24 uur online te gebeuren via deze link

 

 

 

Contacteer ons

Voor meer informatie

Graag contact op nemen