Kapiteinsbijeenskomst

---------------------------------------------------------------

In mei ??? 2022 organiseert de interclubverantwoordelijke, Stefan Vanholst, een bijeenkomst voor de kapiteins.

Op deze bijeenkomst komen volgende aspecten aan bod:

  • toelichting van de eventuele wijzigingen die door Tennisvlaanderen werden opgelegd;
  • overzicht van de reservespelers die gevraagd hebben om te kunnen spelen;
  • controleren of de gegevens van kapitein en speeldag overeenkomen;
  • noteren van alle afwijkingen die moeten aangevraagd worden.

Tijdens deze vergadering ontvangen de kapiteins ook een map met alle noodzakelijke gegevens.

Onze ploegkapiteins zullen via e-mail verwittigd worden.

Verder zal deze bijeenkomst aangekondigd worden op

  • de intropagina van onze site;
  • op het infoscherm in de cafetaria;

 

 

 

 

Contacteer ons

Voor meer informatie

Aarzel niet met ons contact op te nemen